75 55 50 00

Du er her:

Spørreundersøkelse: «Hva savner du på Mørkved?»

Nå har du sjansen til å komme med dine innspill og ideer til utviklingen av framtidas Mørkved bydelssenter - i en ny spørreundersøkelse.

spørreundersøkelse

Bodø kommune har begynt arbeidet med å planlegge utviklingen av Mørkved bydelssenter.

Dette skal gjøres i nært samarbeid med befolkningen og aktørene i området.

Vi gjennomfører derfor en undersøkelse som skal gi en bedre forståelse av hvilke behov, synspunkter og idéer som finnes blant brukere av nærområdet til Mørkved bydelssenter i dag.

Prosjektområdet er avmerket med rød linje på kartet. Resultatene fra undersøkelsen blir en del av grunnlaget for videre utvikling av prosjektet.