Stemmestyrene har ansvar for å administrere og lede gjennomføringen av valget i de ulike valglokalene. Valgstyret i Bodø oppnevnte i møte den 21. mai 2019 stemmestyrer for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Stemmestyre for Misvær stemmekrets

Stemmestyre for Misvær stemmekrets
Linda Marie RostadLeder
Line StøvsetNestleder
Christine Steffen BergMedlem