75 55 50 00

Min Eiendom

Bodø kommune lanserer Min Eiendom for innhenting av eiendomsinformasjon.

Min Eiendom er et nytt produkt i Bodø kommunes selvbetjeningsløsninger.

Fra Min Eiendom kan du hente informasjon om dine eiendomsforhold i hele Norge.

Du får tilgang til å se kommunale gebyrer tilknyttet din eiendom, bestille dokumenter mm.

tilgang krever pålogging via ID-porten med BankID, MinID osv.