75 55 50 00

Miljøsertifisering av bedrifter og andre virksomheter

Miljøfyrtårn er å sette miljøarbeidet i system

Bodø kommune ønsker å gå foran som et miljøforbilde, og vil med dette skape ringvirkninger i befolkning og næringsliv for på den måten å sette dagsorden for utvikling av et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. Det er dessuten viktig for kommunens renommé som miljøby å rydde opp i eget "hus". Bodø hadde de to første miljøfyrtårnbedriftene i Nord-Norge.

En fullstendig liste over sertifiserte bedrifter i Bodø finnes på websiden Miljøfyrtårn. Der finnes også bransjekravene og liste over godkjente miljøfyrtårnkonsulenter og sertifisører.

Bodø kommune ønsker at flest mulig bedrifter beholder godkjenningen, forbedrer seg, eller går over i annen miljøgodkjenning. Alle skal gjennom resertifisering hvert tredje år. Status som Miljøfyrtårn medfører forpliktelser, og kravene skjerpes med jevne mellomrom.

Private bedrifter som ønsker å sertifisere seg må bruke konsulenter godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Kommunen har egne sertifisører. Klima- og miljøvernsjef Jan Wasmuth gir råd om hvordan å komme i gang, hva det koster, samt om fordelene ved å være sertifisert. Hans tjenester er gratis, så be gjerne om et informasjonsbesøk eller send en e-post.

Bodø kommune assisterer også ved sertifisering utenfor egen kommune. Dette gjelder bedrifter i kjeder, deriblant også fylkeskommunale skoler og tannhelsetjenester.