Fremmende arter, som ikke hører hjemme i norsk natur, har få naturlige fiender og mange av det fremmende arter vokser og formerer seg raskt, og konkurrer ut naturlige sårbare planter. I verste fall kan de fremmede artene utrydde de naturlige plantene i et område. Dette vil igjen ha betydning for samspillet mellom andre planter og insekter. Svartelista er en oversikt over fremmende arter i norsk natur som truer vårt biologiske mangfold. Brunsneglen er et eksempel på et fremmed skadedyr som trives godt i fuktige fyllinger av hageavfall, og lupin er et annet eksempel på hageplante som lett formerer seg og konkurrer ut andre naturlige arter.