DETTE ER MILJØPRISEN

Miljøprisen har som formål å stimulere til nytenkning og flere ringvirkninger av klima- og miljøtiltak. Du kan nominere enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser, kunstnere eller bedrifter. Kandidatene må holde til i Bodø, ha et langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak, og  må ha utmerket seg i løpet av det siste året. Miljøprisen består av en plakat og 40 000 kroner. Prisen deles ut under Gjenbruksuka i september. Frist for å melde inn kandidat er 27. august 2023. 

HVEM KAN NOMINERES? 

Miljøprisen har som formål å stimulere til nytenkning, nye løsninger og ringvirkninger av klima- og miljøtiltak. 

  • Du kan nominere enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser, kunstnere eller bedrifter
  • Kandidatene må holde til i Bodø og gjennom langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak, og ha utmerket seg i løpet av det siste året
  • Forslag til kandidater skal være skriftlig begrunnet og legges inn gjennom bodø kommune sine hjemmesider.
  • Miljøprisen består av et pengebeløp på 40 000 kroner. 
  • Prisen søker kandidater gjennom sommeren og deles ut under Gjenbruksuka, som arrangeres tredje uke i september

Kriterier FOR MILJØPRISEN 2023

De nominerte vil vurders opp mot disse kriteriene, og det er ønskelig at kandidaten bidrar til:

  • Fokus på miljøriktig forbruk, design, innkjøp, materialbruk, gjenbruk, gjenvinning, bygging, produktutvikling og transport.
  • Økt fokus på sirkulærøkonomi og delingsøkonomi som en del av arbeidet med å løse klima- og naturkrisen
  • Redusert energiforbruk
  • Øker befolkningens kunnskap og holdninger om grønne løsninger
  • Styrker Bodøs attraktivitet som et smart, grønt, framtidsrettet og bærekraftig samfunn.