Jord, stein og andre løsmasser blir gravd ut i forbindelse med byggeprosjekter. Massene kan i noen byggeprosjekter gjenbrukes i prosjektet de ble grav ut fra, men ofte blir det et overskudd av masser. Disse massene kaller vi overskuddsmasser. Overskuddsmasser kan være rene eller forurensede masser. Rene masser kan nyttiggjøres i andre byggeprosjekter. Forurensede masser må leveres til godkjent deponi for forurensede masser.