For å unngå spredning av miljøgifter må du følge spesielle regler når du skal grave i forurenset grunn. Bygge- og gravearbeid i forurenset grunn øker risikoen for at barn og voksne blir utsatt for miljøgifter. Mennesker kan bli eksponert for miljøgifter fra forurenset grunn ved innånding av støv og gasser, gjennom direkte kontakt med jord eller gjennom mat som er dyrket på områder med forurenset grunn. Miljøgifter i grunnen kan videre spres til grunnvann, innsjøer og hav.