Det er sannsynlig at grunnen er forurenset i områder hvor det tidligere har vært bensinstasjon, tankanlegg, bil­verksted, mekanisk verksted- og skipsverft, impregneringsverk, industrivirksomhet, etc. I Bodø kan grunnen også være forurenset av tidligere dårlig avfallshåndtering, avfallsdeponier, bybrann under krigen, branner, biltrafikk, med mer. I slik menneskepåvirket jord finner vi ofte teglstein, betong, malingsrester, rivningsmaterialer, med mer. Jord fra bykjernen antas å være forurenset, men også tilkjørte og omrørte masser andre steder i kommunen kan være forurenset.