Bodø kommune er en by i vekst med stor byggeaktivitet. Flere utbyggingsprosjekter foregår på grunn med en historie som gjør det sannsynlig at grunnen er forurenset. Graving i slik grunn kan forårsake spredning av miljøgifter. Som utbygger må du derfor forholde deg til gjeldende lover og forskrifter ved gravearbeider for å hindre spredning av miljøgifter og forurensede masser.

For graving i forurenset grunn gjelder Forskriften om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Del 1. Forurenset grunn og sedimenter, Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.