Kartet er dynamisk, og vi oppdaterer det etter hvert som vi får ny kunnskap. Kartet er laget på bakgrunn av historiske og eksisterende virksomheter/industri som kan ha ført til forurensning, samt bybrannen under andre verdenskrig. Byjord er også regnet som risikoområde når det gjelder grunnforurensning.

Hvordan bruker man kartet?

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 «opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider» skal du som tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i området hvor du planlegger å gjennomføre et terrenginngrep. Aktsomhetskartet (PDF, 18MB) er et hjelpemiddel i vurderingen og viser hvor kommunen vil kreve vurdering og undersøkelser for å få oversikt over eventuelle forurensninger i grunnen. 

Aktsomhetskart for forurenset grunn i andre deler av kommunen er under utarbeidelse.