Kartet er dynamisk, og vi oppdaterer det etter hvert som vi får ny kunnskap. Aktsomhetskartet er laget på bakgrunn av historiske og eksisterende virksomheter/industri som kan ha ført til forurensning, samt bybrannen under andre verdenskrig. Byjord er også regnet som risikoområde når det gjelder grunnforurensning.

Hvordan bruker man kartet?

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider» skal du som tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i området hvor du planlegger å gjennomføre et terrenginngrep. Aktsomhetskartet er et hjelpemiddel i vurderingen og viser områder der kommunen vil kreve undersøkelser for å få oversikt over eventuell forurensning i grunnen. Kartet gir ikke en uttømmende oversikt, og du som tiltakshaver plikter å gjøre en egen vurdering av om det kan være forurenset grunn der du skal grave.

Databasen Grunnforurensning

I den nasjonale databasen Grunnforurensning ligger mer informasjon om kjent forurensning i grunnen og hvor det er mistanke om forurensning. Dette er et ytterligere hjelpemiddel for å vurdere hvor det er behov for undersøkelser av grunnen.

Lenke til aktsomhetskartet: Lenke til aktsomhetskartet:

 

Lenke til databasen Grunnforurensning: Lenke til databasen Grunnforurensning