Vi har i utgangspunktet ikke plikt til å fjerne disse, da de ses på som en del av det naturlige kretsløpet. Vi kan imidlertid vurdere om det er særlige forhold som gjør at et dyrekadaver bør fjernes, for eksempel hvis:

  • kadaveret ligger tett inntil boligstrøk eller barnehage
  • kadaveret ligger nær en drikkevannskilde
  • kadaveret kan medføre risiko for smitte eller andre negative forhold

Vi gjør oppmerksom på at eget regelverk gjelder for kadaver fra landbruket.
Ta kontakt med Mattilsynet.