Migrasjonshelsetjenesten består av sykepleiere, jordmor, helsesykepleier og lege. Vi er desentralisert og du finne oss ved Tverlandet mottak, Flyktningekontoret, Bodø Voksenopplæring og Rønvik familiesenter.

Vi tilbyr

  • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Helsesamtale og kartlegging av fysisk og psykisk helse
  • Helseundersøkelse for nyankomne flyktninger
  • Screeningundersøkelser av blodprøver
  • Vaksinering
  • Svangerskapsomsorg

Tjenestene er gratis.
 

Målgrupper