Internasjonal uke arrangeres i 2023 for første gang siden 2019, og vi ser frem til å feire internasjonalt mangfold og samhold. 

Internasjonal uke skal skje i samarbeid med frivillige lag og foreninger, lokalt næringsliv og organisasjoner med et ønske om å dyrke det internasjonale fellesskapet i Bodø. 

Internasjonal uke arrangeres opp mot FN-dagen og i år starter uken mandag 23. oktober og avrundes med en avslutningsfest i glasshuset 28. oktober. Magien skjer likevel imellom disse datoene og det er derfor vi tar kontakt med dere og oppfordrer alle som er interessert i å gjennomføre et arrangement under denne uken til å gjøre det. Arrangementene gjennomføres selv av hver enkelt aktør eller med samarbeidspartnere og Bodø kommune koordinerer et felles program for å skape en helhetlig ramme for arrangementene. Typiske arrangementer kan være debatter, foredrag, språkkafe, matfestival eller mindre sammenkomster.

Skal du eller din organisasjon gjennomføre en aktivitet denne uka? 

Bodø kommune skal samle aktivitetene for uka i et egen felles program, og vil gjerne få alle med. 

 

Hvis interessert kan du ta kontakt med rådgiver Sigrid Rask Sørensen. 

Siste frist for å melde inn arrangement til internasjonal uke er 1 oktober. 

 

Information in English: 


international week in Bodø 23rd – 28th October 2023: 
 

International week will in 2023 be held for the first time since 2019, and we look forward to celebrating international diversity and unity through a week of various professional, social and cultural events and gatherings.

International week is a collaborative project coordinated by Bodø municipality, with voluntary organizations and associations, local businesses and public entities with a wish to cultivate and celebrate the international community in Bodø.

International week is organized in relation to the official UN Day and this year's edition starts on Monday 23 October and is rounded off with a closing party in Glasshuset on October 28th. The magic though, happens between these dates and that is why we are contacting you and encouraging everyone who is interested in organizing an event during this week to do so. The events are carried out by each individual actor or in cooperation with others, while Bodø municipality coordinates a joint program to create an overall framework for the events. Typical events are seminars, debates, , language cafes, food festivals or smaller gatherings. We hope that your organization wants to contribute to international week either through an event, a celebration or other measures.

 

If you are interested, contact Sigrid Rask Sørensen, Bodø kommune. 

The deadline for registering events for international week is October  1st.