Frivillighetens år 2022 i Bodø har følgende signalarrangementer:

  • Frivillighetsfestivalen og Generasjonslekene i Bodø, 21. mai 
  • Sykkelturen Nordkapp – Arendalsuka, etappe i Bodø 30. mai
  • Frivillighetsfesten 2022 (desember, dato ikke fastsatt)
  • Frivillighetsprisen 2022 (utdeles i siste Bystyremøte i desember)