Podkasten Rett på sak har laget et program "Hvem er jeg til å dømme folk?" om meddommerordningen. Det finnes også et utdrag fra NRK P1 Norgesglasset: "Hvorfor har vi meddommere?". I innslaget går man blant annet inn på historien til ordningen med meddommer i Norge.