Hvis du ønsker å være meddommer i Bodø i perioden 2021-2024 kan du melde din interesse her:

https://skjema.onacos.no/Bodo/skjema/BKO189/

 

Hvis du allerede er meddommer, vil du få et brev fra oss i løpet av februar/mars. Hvis du ikke lenger ønsker å være meddommer må du gi beskjed om dette til kommunen. Hvis du vil fortsette som meddommer trenger du ikke gjøre noe – da blir du automatisk registrert for neste periode.