Dette er en kort introduksjonsfilm om hva det vil si å være meddommer i en norsk domstol. Den tar blant annet opp betydningen av meddommerordningen, meddommerens rolle i en rettssak og opptreden i retten. 

Filmen finnes også med:

Teksting på nynorsk

Teksting på bokmål

Teksting på samisk

Se flere informasjonsfilmer på domstol.no