For å kunne bli meddommer kreves det følgende:

  • at du er folkeregistrert i Bodø kommune
  • At du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
  • At du snakker og forstår norsk
  • At du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene

Det skal velges like mange kvinner og menn som meddommere, og de som velges skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen

Mer informasjon finner du er: domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/