Å være meddommer er et svært viktig samfunnsoppdrag. Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker sammen med andre meddommere og fagdommere. Du kan regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Som meddommer har du krav på fri fra jobb for å utføre vervet. Det gis erstatning for eventuelt tap av inntekt.