75 55 50 00
 • Sammenslåing av matrikkelenheter

  Det er ofte hensiktsmessig å slå sammen (sammenføy) eiendommer. Det er vanlig at ved delingstillatelse til bla. tilleggsareal at det er stilt krav om å slå den nye eiendommen sammen med eksisterende. Sammenføying er gratis.

 • Bolignummer

  Bolignummer benyttes der flere boenheter har samme vegadresse, som eksempelvis leiligheter i blokker og bygårder

 • Feilretting av eiendomsgrenser i matrikkelen

  Retting av eiendomsgrenser som er feil innlagt i matrikkelen. Retting kan i noen tilfeller utføres på grunnlag av dokumentasjon, samt enighet mellom berørte parter.

 • Offisiell adresse

  Geodata har ansvaret for adressering i kommunen. Her får du litt informasjon om hvordan tildeling av offisiell adresse gjøres.

 • Vei og stedsnavn

  Kommunen ved vei og stedsnavnutvalget fatter vedtak om nye vegnavn eller endring av eksisterende vegnavn etter Lov om stadnavn.

 • Bolig og eiendomsinformasjon

  Informasjon om adresse, bygning og eiendom med kartverkets program SE EIENDOM

 • Infoland

  Infoland er et internettbasert bestillings- og leveringssystem for eiendomsmeglere og takstmenn