Enten du kommer som innflytter eller som innvandrer kan det være vanskelig å finne frem i en ny kommune. Som ny i Bodø kan det være mye å forholde seg til, og som innvandrer kan det være utfordrende å finne frem i det norske byråkratiet.

Bodø kommune har derfor utarbeidet  "Ny i Bodø" som er delt inn i 3 tema; "jobb og bolig", "helse", "oppvekst,kultur og fritid". I tillegg har vi laget en egen kategori for deg som er innvandrer. Disse kan du se nærmere på i menyen til venstre. Under hvert tema er det samlet en del nyttige lenker som kan være til hjelp.

Du kan få ytterligere hjelp ved å oppsøke kommunens servicetorg. Servicetorget har god kjennskap til kommunale tjenester, men også kunnskap på andre områder og kan dermed forklare nærmere hvor du må henvende deg.