LOKALE SMITTEVERN-TILTAK: 

OPPDATERT 16.02.21: 

Idrett: 

  • Gruppeaktivitet innendørs for ungdom 13 år og eldre utsettes t.o.m. 16. februar. Ny melding om dette er ventet tirsdag 16. februar. 

Angående skjenkebevilling:

Når det gjelder skjenkebevilling, forholder Bodø kommune seg til de nasjonale reglene. 

Fra og med 21.01.21 kom det nye endringer i covid-19-forskriften, se endringene her: