Metoden gjør det lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i hverdagen til beboerne. Ved at systemet legges til virksomhetens internkontroll, vil de ulike aktivitetene knyttet opp mot livsgledekriteriene bli ivaretatt, uavhengig av hvem som er på jobb.

For å bli sertifisert som Livsgledehjem er det ni livsgledekriterier som må oppfylles:

 • Alle ansatte ved sykehjemmet skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva deltakelse innebærer.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for at beboeren får komme ut i frisk luft.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for kontakt med dyr.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for sang, musikk og kultur i hverdagen.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for en hyggelig ramme rundt måltider.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for god kommunikasjon med pårørende.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for at årstidene blir en naturlig del av sykehjemmets hverdag.
   

I desember 2015 vedtok Bystyret at kommunen i 2016, skal starte en sertifiseringsprosess for å få sertifisert byens sykehjem til LIVSGLEDEHJEM.

Sertifiserte Livgledehjem

 • Mørkved sykehjem
 • Stadiontunet sykehjem
 • Sentrum sykehjem
 • Hovdejordet sykehjem
 • Vollsletta sykehjem
 • Sølvsuper helse- og velferdssenter - Langbølgen
 • Furumoen sykehjem
   

Hva innebærer sertifiseringsordningen? Hva skal sykehjemmet legge til rett for? Hvordan gjør vi dette? Hva får den enkelte beboer til å føle livsglede? Hva oppnår vi med sertifiseringen? Dette kan du lese mer om i vår brosjyre om Livsgledehjem (PDF, 1MB)

Å bli sertifisert som livsgledehjem varer bare for et år av gangen. Etter et år må sykehjemmet bevise at standard for livsgledehjem er oppretthold, og har videreutviklet livsgledearbeidet.

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem eies og driftes av stiftelsen Livsglede for eldre.