75 55 50 00

Du er her:

Lærling i Bodø kommune

Bodø kommune tilbyr fagopplæring innenfor flere fag. Det er HR-kontoret ved Lærlingetjenesten som administrerer ordningen. Iløpet av 2019 skal vi tilsammen ha 100 lærlinger i våre virksomheter.

Bodø kommune tilbyr følgende lærlingefag:

 • Helsefagarbeider                                                                     Klikk her for å søke
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Kontorfag
 • Reiselivsfaget 
 • Institusjonskokk
 • Aktivitørfaget 
 • Industrimekaniker
 • Rørlegger
 • Bilfaget, lett kjøretøy
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Logistikkfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Anleggsgartnerfaget

Dersom du ønsker lærlingeplass i andre fag enn de som er opplistet her så kan du ta direkte kontakt med våre rådgivere for å få vurdert dine muligheter.

Ønsker du å bli lærling i Bodø kommune?

Vi tar inn lærlinger fortløpende gjennom året, med et hovedinntak om våren. Stillingene utlyses på vår hjemmeisde www.bodo.kommune.no  under ledige stillinger.

Følg oss på facebook: www.facebook.com/LTIBK/

For mer infromasjon, ta kontakt med våre rådgivere i Lærlingetjenesten:

Frode Vikhals Fagermo: tlf: 920 27 376, epost: fvf@bodo.kommune.no
Karine Johansen: tlf: 930 68 043, epost: kajo@bodo.kommune.no
Camilla Baglo Holten: tlf: 413 54 634, epost: cbh@bodo.kommune.no
Sølvi I.Berntsen: tlf: 958 15 084, epost: sib@bodo.kommune.no

Alle elever som ønsker lærlingeplass i hovedopptaket i mars må huske å søke i www.vigo.no

Lønn:

Læretiden består av opplæringstid og verdiskapingstid. Lønn til lærlingen er fastsatt til 50 % av minstelønn for fagarbeider. Fag som følger hovedmodellen har 2 år opplæring i skole og 2 år i virksomhet. Årslønnen er for tiden kr 338.800,- fordelt over 2 år, som utgjør kr pr.14.116,67 måned. Eventuelle turnustilegg legges til. 

I tillegg kan lærlingen søke stipend og lån fra lånekassen i læretiden. Se informasjon på www.lanekassen.no

For mer informasjon om fagopplæring se www.utdanning.no og www.nfk.no

Oppdatert 13.03.2019.