Kvartal 99 ligger over parkeringsanlegget nedenfor Fylkesbygget. Isbanen er underkjølt så her kan du gå på skøter også når det er litt varmere i været.

Vil du være med å holde isen i orden

Bodø kommune preparerer isen med maskin dagtid, tidligst mulig. For å opprettholde god kvalitet på isen ettermiddagstid er vi avhengig av frivillig hjelp.

Dersom du har ønsker å bidra med preparering kan du melde deg til Bodø kommune. Vi skaffer deg tilgang til utstyrsrommet slik at du kan ta ut skyfler, snøskuffer, koster m.m. for å holde isen god.