Det er nå mulig å fremme forslag til kandidater til valglisten. Vi oppfordrer lag, foreninger og enkeltpersoner til å delta i dette. Det er også mulig å fremme eget kandidatur.

Personer over 18 år med bostedsadresse innenfor gjeldende kommunedel er valgbare til kommunedelsutvalget. Kandidater som foreslås blir bedt om bekreftelse at de stiller til valg før valglisten utarbeides.

Kjerringøy kommunedelsutvalg ble i bystyrets møte 9. mai 2019 vedtatt utvidet til også å gjelde for Nordsia, fra Festvåg til Løp (Skaug skolekrets). Utvalget består av de tre kandidatene på hhv Kjerringøy og Nordsia som får flest stemmer. Det sjuende utvalgsmedlemmet tildeles fra stemmetall etter at de seks første er valgt, med tilsvarende varamedlemmer. 

Kommunedelsutvalgene i Tverlandet, Saltstraumen og Skjerstad består av 7 medlemmer med varamedlemmer.

Frist for å foreslå kandidater er 1. juni 2019

Du kan fremme forslag på kandidater ved å sende e-post eller brev til kommunedelsutvalgene:

Eller ved brev til Bodø kommune, politisk sekretariat, 
postboks 319, 8001 Bodø