Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal gå til innkjøp av elsykler for privatpersoner. Det gis ikke støtte til organisasjoner og selskaper. Hensikten med tilskuddet er å fremme Bodø som sykkelby – sykkelkommune og få flere til å parkere privatbilen.


Kriterier for å søke

 • Søker må være en privatperson med bosted (bostedsadresse) i Bodø kommune på søkertidspunktet. Dette sjekkes digitalt mot folkeregisteret etter at elektronisk skjema er fylt ut.
 • Anskaffelsen av sykkelen må være gjort etter 31. oktober 2019 som er dato for vedtak av ordningen.
 • Tilskuddet gjelder ordinære trå-elsykler, ikke el-sparkesykler eller andre typer innretninger.


Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddet er maksimalt 20% av anskaffelseskostnaden, og begrenset oppad til 5 000 kroner per sykkel.
 • Tilskuddsordningen er en refusjonsordning. Tilskudd gis mao etterskuddsvis med dokumentasjon av kjøp (kvittering).
 • Tilskudd innvilges så lenge kriteriene er oppfylt og det er midler til disposisjon i ordningen.
 • Misbruk av ordningen for å oppnå personlig økonomisk gevinst vil kunne medføre at støttebeløp kreves tilbakebetalt.


Slik søker du om tilskudd til elsykkel

 1. Fyll ut søknaden elektronisk
 2. Legg ved dokumentasjon

Legg ved kvittering for kjøp.
 

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svar
  Søknadene vil behandles fortløpende til midlene er brukt  opp. Svar gis så snart vedtak er gjort.
 2. Utbetaling av tilskudd til oppgitt konto.


Kontaktinformasjon

Nærings- og utviklingsavdelingen
Saksbehandler: Svein Erik Moholt
E-post: sem@bodo.kommune.no
Tlf: 959 69 060
 

Klage

Dersom du får avslag eller er uenig i det aktuelle vedtaket på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til postmottak@bodo.kommune.no.

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev om avslag. Klagenemnda er instans for behandling av klagesaker.