Forslag til utbyggingsavtale for Støver Boligpark B5 og B6.1 er lagt ut til offentlig ettersyn på Bodø kommunes nettsider. Utskrift av avtaleforslaget vil bli lagt i folkeforum på Rådhuset. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av og tilpasning til eksisterende teknisk infrastruktur i samsvar med vedtatt detaljreguleringsplan.

Eventuelle merknader sendes per e-post til postmottak@bodo.kommune.no og merkes med saksnr. 2021/338. Alternativt kan brevpost sendes til Bodø kommune, Teknisk avdeling, Postboks 319, 8001 Bodø og merkes med saksnr. «2021/338». Frist for innsending av merknader er 19.05.2020.

Her finner du Utbyggingsavtale Støver Øst (PDF, 152KB)

Her finner du Arealplankart (PDF, 2MB)

Her finner du Vegprosjektering B100 (PDF, 1MB)

Her finner du VA- prosjektering (PDF, 160KB)

Her finner du MAL for MVA - justeringsavtale (PDF, 1MB)