«Målgruppen for Stormen Bibliotek er stor og mangfoldig, og biblioteket er og skal være et lavterskeltilbud. Vi ønsker oss en folkelig kafé som har et sortiment som passer for våre besøkende. Det er viktig at bibliotekets ulike brukere føler seg hjemme og velkomne i kafeen, og at tilbudet er «ujålete». Ungdom er en viktig målgruppe for Stormen bibliotek, og i helgene er det mange barnefamilier som besøker Stormen bibliotek. Begge deler bør fremgå av kafeens meny. Det er ønskelig at kafeen fremstår som en «litterær kafé», der det gjenspeiles at den har beliggenhet i et bibliotek, og slik har et konsept som er stedsavhengig.» 

Interesserte bes melde sin interesse innen 15.04.2021, kl. 15.00 til innkjop.postkasse@bodo.kommune.no

Leverandører som ønsker å gi tilbud vil bli invitert til å levere tilbud gjennom kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy Mercell etter at frist for å melde interesse er utløpt.

Tilbudsfrist 07.05.2021 kl.12.00.