Bystyret vedtok å sende følgende endringsforslag med på høringen:

  1. § 6 Politisk rådgiver – stillingens status og godgjøring vurderes i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.
  2. § 10 Møtegodtgjørelse, 4. avsnitt: Møtegodtgjørelse lav sats innarbeides i forskriften for møter i trepartssamarbeidet
  3. § 10 Møtegodtgjørelse, 4. avsnitt bokstav p) (befaringer organisert av faste utvalg) tas ut som punkt og innarbeides som eget avsnitt slik at det gjelder begge typer møtegodtgjøring.
  4. § 10 Møtegodtgjørelse, 3. avsnitt bokstav h) endres til: Interkommunale selskaper og organer i regi av Salten regionråd

 

Høringsuttalelser skal meddeles skriftlig til Bodø kommune.

Bodø kommune 

Politisk sekretariat 

Postboks 319 

8001 Bodø 

eller på E-post til postmottak@bodo.kommune.no

Frist for å avgi høringssvar er lørdag 1. august 2020