Planstrategien er det dokumentet der det samlede planbehov i kommunestyreperioden prioriteres og tas stilling til.

I den forbindelse skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner. Kommunestyret vedtok 11. juni 2020 å legge vedlagte utkast til planstrategi på høring. Høringsfrist er 3. august 2020, og innspill kan sendes postmottak@bodo.kommune.no.