75 55 50 00

Du er her:

 • Forsiden

Kunngjøringer

På denne siden legger vi fortløpende ut kunngjøringer fra Bodø kommunes mange virksomheter og avdelinger.

 • Samisk kulturuke i Bodø

  Samisk kulturuke 2019

  Se programmet for samisk kulturuke 2019 i Bodø.

 • Barn

  Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2019 i Bodø

  Denne nye tilskuddsordningen vil fra og med 2019 erstatter blant annet «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn» og "Tilskudd til integreringsprosjekter for beboere i asylmottak". Søknadsfrist 20 februar.

 • Kulturpris

  Bodø kommunes kulturpris

  Bodø kommune søker forslag til årets kulturpris. Kulturprisen kan tildeles en person, forening eller institusjon som har sitt virke i, eller spesiell tilknytning til Bodø kommune.

 • Søk kulturstipend

  Bodø kommunes kulturstipend

  Bodø kommune deler hvert år ut inntil 3 kulturstipend à kr 20 000. Kulturstipendet skal være et utviklingsstipend for unge talenter innenfor alle kulturområder. Søknadsfristen er i år 1. mars.

 • Offentlig ettersyn - Utbyggingsavtale The Storm

  Forslag til utbyggingsavtale for The Storm (kvartal 22) legges her ut til offentlig ettersyn.

 • Offentlig innsyn - Kariskjæret

  I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad om akvakultur Bodø kommune ut til offentlig innsyn.

 • Meklerverv i Bodø kommune

  Konfliktrådet i Salten og Helgeland søker etter nye meklere i Bodø kommune. Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

 • Firkanten

  Offentlig ettersyn, utbyggingsavtale for Firkanten, Gamle Riksvei 1-5

  I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn i Servicetorget på postgården. Utbyggingsavtalen mellom Bodø Innovation Gate AS og Bodø kommune omfatter opparbeidelse av teknisk infrastruktur i samsvar med vedtatt detaljreguleringsplan for Firkanten - Gamle Riksvei 1-5, vedtatt av Bodø bystyre den 08.02.2018.

 • Seminar i økologisk økonomi

  Nordland fylkeskommune og Nord universitet inviterer til seminar i økologisk økonomi, 19. november kl. 18.00 i kulturkaféen på Tusenhjemmet.

 • Tilvisningsavtale

  Tilvisningsavtaler

  Bodø kommune har behov for inntil 100 nye utleieboliger. Vi ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger. Samarbeid gir mulighet for finansiering gjennom husbanken.

Viser fra 11 til 20 av totalt 30 artikler