75 55 50 00

Du er her:

 • Forsiden

Kunngjøringer

På denne siden legger vi fortløpende ut kunngjøringer fra Bodø kommunes mange virksomheter og avdelinger.

 • Offentlig innsyn - Kariskjæret

  I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad om akvakultur Bodø kommune ut til offentlig innsyn.

 • Meklerverv i Bodø kommune

  Konfliktrådet i Salten og Helgeland søker etter nye meklere i Bodø kommune. Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

 • Firkanten

  Offentlig ettersyn, utbyggingsavtale for Firkanten, Gamle Riksvei 1-5

  I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn i Servicetorget på postgården. Utbyggingsavtalen mellom Bodø Innovation Gate AS og Bodø kommune omfatter opparbeidelse av teknisk infrastruktur i samsvar med vedtatt detaljreguleringsplan for Firkanten - Gamle Riksvei 1-5, vedtatt av Bodø bystyre den 08.02.2018.

 • Bryt voldsarven

  Bryt voldsarven

  Bli med på kurs i Bryt voldsarven 31.01-02.02 2019

 • Seminar i økologisk økonomi

  Nordland fylkeskommune og Nord universitet inviterer til seminar i økologisk økonomi, 19. november kl. 18.00 i kulturkaféen på Tusenhjemmet.

 • Tilvisningsavtale

  Tilvisningsavtaler

  Bodø kommune har behov for inntil 100 nye utleieboliger. Vi ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger. Samarbeid gir mulighet for finansiering gjennom husbanken.

 • .

  Sluttbehandling - Plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2022

  Komité for oppvekst og kultur skal behandle Plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2022 i sitt møte 10. oktober 2018. Bystyret sluttbehandler planen i sitt møte 25. oktober 2018.

 • Sommerens lunsjkonserter

  Sommerens Lunsjkonserter

  Fredag 29. juni kl 12.00 starter årets Lunsjkonserter.

 • Offentlig innsyn - Sørvær Ø

  I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad om akvakultur Bodø kommune ut til offentlig innsyn.

 • Offentlig innsyn - Helligvær Øst

  I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad om akvakultur Bodø kommune ut til offentlig innsyn.

Viser fra 1 til 10 av totalt 27 artikler