75 55 50 00

Du er her:

 • Forsiden

Kunngjøringer

På denne siden legger vi fortløpende ut kunngjøringer fra Bodø kommunes mange virksomheter og avdelinger.

 • Nye adressenavn i Bodø

  Formannskapet har i møte 24.01.2019 vedtatt følgende nye adressenavn i Bodø.

 • Invitasjon til temadag om FN-konvensjonen

  Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og «ståa» i Bodø kommune - 23. april, kl.10.30-15.30 i Stormen bibliotek

 • klima

  Ny klima- og energiplan ute på høring

  Her finner du høringsutkastet til den nye klima- og energiplanen som nå er ute på høring.

 • Samisk kulturuke i Bodø

  Samisk kulturuke 2019

  Se programmet for samisk kulturuke 2019 i Bodø.

 • Barn

  Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2019 i Bodø

  Denne nye tilskuddsordningen vil fra og med 2019 erstatter blant annet «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn» og "Tilskudd til integreringsprosjekter for beboere i asylmottak". Søknadsfrist 20 februar.

 • Kulturpris

  Bodø kommunes kulturpris

  Bodø kommune søker forslag til årets kulturpris. Kulturprisen kan tildeles en person, forening eller institusjon som har sitt virke i, eller spesiell tilknytning til Bodø kommune.

 • Søk kulturstipend

  Bodø kommunes kulturstipend

  Bodø kommune deler hvert år ut inntil 3 kulturstipend à kr 20 000. Kulturstipendet skal være et utviklingsstipend for unge talenter innenfor alle kulturområder. Søknadsfristen er i år 1. mars.

 • Offentlig ettersyn - Utbyggingsavtale The Storm

  Forslag til utbyggingsavtale for The Storm (kvartal 22) legges her ut til offentlig ettersyn.

 • Offentlig innsyn - Kariskjæret

  I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad om akvakultur Bodø kommune ut til offentlig innsyn.

 • Meklerverv i Bodø kommune

  Konfliktrådet i Salten og Helgeland søker etter nye meklere i Bodø kommune. Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

Viser fra 1 til 10 av totalt 27 artikler