Bevilgningen på kroner 25.000 for 2019 til fangstpremie, er nå brukt opp.

Ny bevilgning på kroner 25.000 vil etter planen komme 1. 1. 2020, som også er det siste året i dette prosjektet.

Det er innført fangstpremie på smårovvilt i Bodø kommune i perioden 1. januar 2018 – 31. desember 2020.

Her finner du mer informasjon om fangstpremie på smårovvilt.