75 55 50 00

Du er her:

Kulturvern og museer

articleimage

Kulturminneguider, bøker/hefter

Bygdebøker:

  • 1961. Bodin Bygdebok, 2 bind.
  • 1966. Bodø by, Axel Coldevin, 1 bind.
  • 1978. Bodin Bygdebok, VÆRAN, Terje Gudbrandson.
  • 1983. Bodin Bygdebok, NORDSTRANDA, Terje Gudbrandson.
  • 1989. Bodin Bygdebok, KIRKEGRENDA, Terje Gudbrandson.
  • 1992. Bodin Bygdebok, INNSTRANDA, Terje Gudbrandson.
  • 1996. Bodin Bygdebok, TVERRLANDET, Terje Gudbrandson.
  • 2001. Bodin Bygdebok, STRAUMEN, Terje Gudbrandson.
  • 2004, Bodin Bygdebok, KJERRINGØY, Terje Gudbrandson.

Bygdebøkene kan bestilles fra Bodø bibliotek.

Bodøs historie:

  • Lenge før byen - Bodøs historie bind 1 - fram til 1816. Forfattere Eirin Holberg og Alan Hutchinson.

Kan kjøpes i byens bokhandlere eller ved å kontakte Tapir Forlag. Pris kr 450.

Byvandringsguide "Byen vårres", veiviser i arkitektur og historie til noen av byens eldste hus.
Et samarbeidsprosjekt mellom Museet, Fortidsminneforeningen, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune. Kan kjøpes på Salten museum og hos bokhandlerne.

Det gamle maktsenteret i Bodø og Salten: Fotefarheftet, Før Bodø ble by, fra ”Skansholmen” til Vågønes. 4 fylkeskommuner og 103 kommuner gjennomførte i samarbeid med Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Namdalen prosjektet Fotefar mot nord. Ett kulturminne i hver kommune ble tilrettelagt for besøk. Det ble satt opp informasjonskilt og utgitt faghefter på opptil 4 forskjellige språk for hvert enkelt av disse kulturminnene. Heftet kan bestilles fra kulturkontoret, tlf. 75 55 60 00.

Samling av alle Fotefarheftene: Denne kunnskapen og mer til er samlet i ei praktfull bok skrevet av Ottar Grepstad og Kirsti Mathilde Thorheim. Leseren inviteres med på en 850 sider lang reise fra Namdalen til Grense Jakobselv, og billedredaktør Guri Dahl har funnet framt til et unikt billedmateriale.
Fotefarhefter, og boka, kan bestilles fra Nordland Fylkeskommune, kulturavdelingen.


De eldste sporene etter menneskelig aktivitet i Bodø:
- Hefte, Spor ved Saltstraumen, - spor etter bosetting for 10.000 år siden. Heftet kan bestilles fra kulturkontoret, tlf. 75 55 60 00.
- Helleristning: Elgen, Vågan, 7-8000 år gammel.

Nordlandsmuseet

Kontoradresse:  Prinsensgate 116, 8005 Bodø. www.nordlandsmuseet.no

Museets anlegg i Bodø:
- Museumsbygningen i sentrum
- Kjerringøy Gamle Handelssted
- Løp Gamle gård (fra 2004)
- Bodøsjøen friluftsmuseum

Bygdesamlinger/museale anlegg

- Stiftelsen Saltstraumen museum. Drives av Saltstraumen historielag. Kontakt; Saltstraumen nærmiljøkontor.
- Godøynes skolemuseum. Eies av Bodø kommune, kontakt: Kulturkontoret/skolekontoret. 
- Bremnes kystfort.”Krigshistorisk friluftsområde”. Forvaltes av Bodø kommune. Forsvaret er grunneier.   Regulert til bevaring. Henvendelser generelt om Bremnes rettes til kulturkontoret, tlf. 75 55 60 00. Leie av fjellanlegget til arrangementer eller selskap; Krigshistorisk gruppe Bodø. 
- Løp mellombølgesender/Bodø kringkaster. Radioamatørvirksomhet og museal virksomhet, kontakt via kulturkontoret. Anlegget er under utvikling. Aktivitet av bl.a. Bodø Radio Ræle Liga.
- Nyholmen: Bodø kommune eier det meste av området som er regulert til spesialområde. Fyrvesenanlegget og fyrvokterboligen forvaltes av Bodø Havnevesen.
- Nyholmen fyr: Fyrhuset fra 1875 ble fredet for bare få år siden. Eier: Fortidsminneforeningen.
- Nyholmen Skanse: Forsvarsanlegget fra 1810 er rekonstruert etter de originale tegningene. Skandsecompagniet” leder arbeidet med å rekonstruere anlegget. De leier også ut den ombygde bunkeren fra krigens dager, ”Tors Hall”, til selskaper og mindre tilstelninger. Kontaktpersoner: Geir Mortensen

Skjerstad : Jernaldergården i Kvikstadvika – (heftet; Spor ved Saltstraumen)Bygningsvernprosjektet; omfatter flere bygninger i Skjerstad som er bevart gjennom et eget prosjekt, bl.a. den fredete Ol-Hansagården i Misvær. Skjerstad kommune har vært sentral i gjennomføringen av prosjektet.

Linker

Nordland Fylkeskommune : Kulturminner i Nordland: http://www.nfk.no/
Arkiv i Nordland: http://ain.hibo.no/homepage/index.htm
Fortidsminneforeningen: http://www.fortidsminneforeningen.no/
Riksantikvaren: http://www.ra.no/
Miljøverndepartementet: http://odin.dep.no/md/
Stiftelsen Faxsen: http://www.neeraas.no/faxsen/
Kystlaget SALTA: http://www.salta.no/
Kulturnett: http://kulturnett.no/
Biblioteknett: http://bibliotek.kulturnett.no/
Museumsnett: http://museumsnett.kulturnett.no/