For å fortsette neste skoleår må du re-registrere (gjenpåmelde) elevplassen i Speedadmin. Frist for dette er 1. mai. 

Alle elever får info på e-post om dette i april.

Re-registreringen kan du gjør her