Når kan jeg få undervisning:

Undervisningstiden er etter skoletid og på ettermiddagstid, men ikke senere enn 20.00. Lærerne legger timeplanene sine selv.

Hvor kan jeg få undervisning: 

Undervisningssted vil variere ut fra hvor vi tilbyr aktuelt fag. Vi prøver å imøtekomme ønsket undervisningssted så langt det lar seg gjøre.