Kulturskolen følger i all hovedsak grunnskolens skolerute for Bodø kommune, men vi har noen egne tilpasninger i forbindelse med prosjekter og arrangement.

Her ser du kulturskolens skolerute: