Brukerrådet er et rådgivende organ og består av representanter fra ulike brukergrupper.

Sammensetningen er slik:

2 elever
2 foreldre
1 representant fra lag og foreninger
1 ansatt
kulturskolens rektor

Har du saker du ønsker brukerrådet skal ta opp?  Klikk på linken nedenfor og send oss en e-post.
E-post til brukerrådet