MANDAG 13. JUNI
17:00               Sykehjemskonsert
                         Mørkved sykehjem
17:00               Huskonsert
                         Lillesalen, Aspåsen skole
19:00               Voksentreff
                         
Lillesalen, Aspåsen skole

TIRSDAG 14. JUNI
17:00               Huskonsert
                         Lillesalen, Aspåsen skole
16:00               Pop-up aktivitet
                         Torgbodene på torget

ONSDAG 15. JUNI
17:00               Gitarorkester- og bandkonsert      
                         Aulaen, Aspåsen skole
18:00               Ungdomskonsert
                         Lillesalen, Aspåsen skole
19:00               Kulturklubb for ungdom
 
                        Aspåsen skole

TORSDAG 16. JUNI
16:30               Pop-up aktivitet
                         Glasshuset/torgbodene
18:00               Torgkonsert
  
                       Torget
19:00               Sosial elevsammenkomst
 
                        Aspåsen skole

FREDAG 17. JUNI
17:00               Huskonsert
 
                        Lillesalen, Aspåsen skole
18:00               Gjestekonsert med
                        «Steigens glade musikanter»
 
                        Utenfor Stormen Konserthus                                          

MANDAG 20. JUNI
17:30               Sangkonsert
 
                        Lillesalen, Aspåsen skole

TIRSDAG 21. JUNI
19:00               Orkesterkonsert
                        Aulaen, Aspåsen skole

HELE PERIODEN
                        Kunstutstilling i torgbodene
                        På torget i Bodø sentrum