Tiltakene er ment for å tilrettelegge for verdiskaping og møtepunkter for barn og unge. Det skal minske utenforskap og bidra til økt deltagelse og inkludering. Tilbudet skal være helt gratis å delta på, uavhengig om du er medlem eller ikke.

Bodø kommune oppretter derfor en lokal tilskuddsordning hvor ulike aktører kan søke tilskudd. Ordningen “åpne aktiviteter for barn og unge” støtter utgifter som er nødvendige for å gjennomføre et prosjekt, drift av gratis åpne aktiviteter til barn og unge i alderen 6 til 18 år i uke 50-14.

Åpne aktiviteter i Bodø kommune oppfordrer lag, foreninger og frivilligheten til å benytte seg av denne tilskuddsordningen for å eventuelt starte noe nytt eller bygge videre på noe som allerede er startet opp. Alle utgifter må spesifiseres i søknaden. Uspesifiserte utgifter vil ikke støttes. Hva som er nødvendig vil variere fra prosjekt til prosjekt. Aktivitetstilbudet kan være både innendørs og utendørs her er det bare å la kreativiteten spire; kultur, friluftsliv, kunst, dans, teater, idrett eller musikk.