75 55 50 00

Du er her:

 • Kulturpris

  Bodø kommunes kulturpris

  Bodø kommune søker forslag til årets kulturpris. Kulturprisen kan tildeles en person, forening eller institusjon som har sitt virke i, eller spesiell tilknytning til Bodø kommune.

 • Søk kulturstipend

  Bodø kommunes kulturstipend

  Bodø kommune deler hvert år ut inntil 3 kulturstipend à kr 20 000. Kulturstipendet skal være et utviklingsstipend for unge talenter innenfor alle kulturområder. Søknadsfristen er i år 1. mars.

 • Stipenddiplom

  Kulturstipend til tre unge talenter

  Bodø kommune deler hvert år ut tre kulturstipend à kroner 20 000.- Årets stipendmottakere i 2017 er bordtennisspiller Kristina Pirtskhalava, komponist Birgit Djupedal og ballettdanser Pernille Øiesvold Øien.

 • Maske kulturnatta

  Tilskuddsordninger kultur

  Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet.

 • Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter

  I kommunen tilbys det en rekke aktiviteter/opplevelser for eldre. Det kan være konserter, skrivegruppe, revy, Aktiv Hverdag, Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter for eldre og pensjonistuniversitetet.

 • Utleie idrettsanlegg

  Utleie av idrettslokaler/anlegg

  Organisasjoner, foreninger og andre kan leie idrettsanlegg.

 • Bodø kulturskole

  Kulturskolen startet opp høsten 1970, og het i mange år "Bodø kommunale musikkskole". Etter hvert ble fagtilbudet utvidet, og navnet endret til kulturskole.

 • logo den kulturelle skolesekken

  Den kulturelle skolesekken

  Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen fortsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren.