Byteknikk i Bodø kommune etablerer en ny park i Rønvikgata nedenfor Nordlandssykehuset.

- Parken ble påbegynt rundt 1. juni og vil ferdigstilles i løpet av sommeren, sier seksjonsleder park Anja Dahlberg.

Grøntområde
Det vil bli etablert et nytt grøntområde med beplantning, benker og elementer for lek i tilknytning til busstoppet i gata, påpeker Dahlberg videre.

Gjennomgående fortau
- Gjennomgående fortau og belysning langs Prinsensgate med nedsenket kantstein ved innkjøring er også en del av tiltakene som blir gjennomført, sier Anja Dahlberg avslutningsvis.

Skissen hvordan det blir kan du se her: (JPG, 18KB)