Informasjon om tilskudd til fysisk aktivitet og private anlegg samt søknadsskjema finner du her. Søknadsskjemaet krever innlogging via ID-porten.

Tilskuddssøknadene vurderes på bakgrunn av budsjett og detaljert beskrivelse av tiltaket. Innvilgede tilskuddsbeløp utbetales etter gjennomført tiltak, rapport med regnskap og gjerne noen bilder.

Tiltak som omhandler inkludering av barn og unge med minoritetsbakgrunn/familier med vedvarende lav inntekt, skal sendes til idrettsrådet.

Vilkår for utbetaling av tilskudd:

  • Tilskudd utbetales under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes før tiltaket gjennomføres.
  • Hvis tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan tilskuddet bli redusert.
  • Det kan ikke søkes om nye tilskudd før rapport og regnskap for tidligere søkte tilskudd er levert inn før fristen.
  • Alle som innvilges støtte bes å opplyse om at tiltaket er støttet av Bodø kommune.
  • Søker har ansvar for å rapportere senest 1. november i tilskuddsåret.

Tilskudd 2020:

Søknadsfristen for tilskudd i 2021 er 15. desember 2020.

Kontaktperson: Aviâja Kleist. Tlf: 90 40 09 72. E-post: aviaja.kleist@bodo.kommune.no

Andre relevante tilskuddsordninger

Fylkeskommunale tilskudd til friluftstiltak: Søknadsfrist er 1. februar. Søknadskjema finnes på Nordland fylkeskommunes nettside; www.nfk.no under fanen for tilskudd.

Statlige midler til friluftsaktivitet: Søknadsfrist 15. januar. Søknad leveres via elektronisk søknadssenter. Det kan også søkes om spillemidler fra Norsk Tipping.