75 55 50 00

Du er her:

Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter

I kommunen tilbys det en rekke aktiviteter/opplevelser for eldre. Det kan være konserter, skrivegruppe, revy, Aktiv Hverdag, Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter for eldre og pensjonistuniversitetet.

Kommunen gir tilskudd til pensjonistforeninger som ikke har begrensninger i forhold til medlemskap.

Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter
Tusenhjemmet sin historie begynner i 1896, som aktivitetssenter sto bygget ferdig til bruk i 1994. Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter driftes i dag av Bodø Kommune. Via ulike samarbeid får senteret støtte til gjennomføring av ulike prosjekter og tilbud. Fra januar 2016 har vi også drevet Kafé Tusenhjemmet med et helt nytt konsept. 

Det arrangeres ulike kurs, aktiviteter, foredrag m.v. som drives av blant annet Pensjonistuniversitetet, Aktiv Hverdag, Butikkhjørnet og Snekkerverkstedet m.fl.

Vi har kafe, frisør, fotpleier, kultursal, møte- og aktivitetsrom, kurs med Bodø Seniordans og Gladdansen.

Prinsensgt. 130, 8005 Bodø (se kart til høyre).

Butikkhjørnet
Alle hverdager kl. 10-14. Butikkhjørnet er drevet av frivillige medarbeidere.

Resepsjonen
Er betjent av frivillige mandag – fredag kl. 10-14

Kontakt: 
Drifts- og utviklingsleder - Tove Johanna Fagertun 
Epost:
Tove.Johanna.Fagertun@tusenhjemmet.no

Kultur og frivillighetskoordinator - Cecilie Haugseth
Epost: cecilie.haugseth@tusenhjemmet.no
Tlf 450 28 134

 

Administrasjonen:
Tlf: 934 69 990
epost: administrasjon@tusenhjemmet.no

Kafé1000:
Tlf:  482 76 578

Mer informasjon om Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter finner du på lenken til kolonnen til høyre i denne artikkelen.

Den kulturelle spaserstokken – et tilbud via kulturkontoret i Bodø Kommune

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

De ulike arrangementene annonsertes individuelt. 

  • Ledsagerbevis

    Ledsagerbevis er et kort som utstedes til personer med nedsatt funksjonsevne. Ledsagerbeviset skal gi ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer samt visse transportmidler.