75 55 50 00

Krisesenteret i Salten

articleimage

Vi lar Herbjørg Wassmos formulering "det er sol bakom skyan" illustrere krisesenteret i Salten, for det er sollyset de sikter mot for sine brukere. Bildet er tatt i februar 2013. Foto: Arne Marthinsen

Krisesenteret skal yte hjelp til mennesker som lever i uverdige forhold med noen av sine nærmeste, og/eller som blir utsatt for vold, overgrep og krenkelser.

Her finner du Krisesenterets hjemmeside

Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging. Krisesenteret skal, der det er mulig, kunne følge opp personen i reetableringsfasen. Krisesenteret kan gi et beskyttet botilbud i en overgangsperiode.

Krisesenteret i Salten er lokalisert i Bodø, og betjener hele Salten-regionen.

Krisesenteret i Salten er et lavterskeltilbud for volds- og overgrepsutsatte mennesker og deres barn uten krav om timebestilling eller henvisning.

Vakttelefonen vår er døgnbemannet.

Telefon: 75 55 58 90

Epost  krisesenteret@bodo.kommune.no

Krisesenteret har en egen hjemmeside hvor du kan finne mer informasjon (link til høyre).