75 55 50 00

Du er her:

Kreftsykepleie

articleimage

Kreftsykepleier kan bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning

Ordet kreft forbindes ofte med angst og bekymring. For mange blir livet snudd helt om. Det handler om å mestre den nye livssituasjonen på best mulig måte, for både den kreftsyke og de pårørende.

 

Hva kan kreftsykepleier gjøre for deg og dine pårørende?

Kreftsykepleier

  • kan gi tilbud til pasienter med kreft uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet
  • skal være en ressurs for pasient, pårørende og helsepersonell i hele kommunen
  • samarbeider med, og bistår hjemmetjeneste og sykehjem i omsorgen for pasienter med kreft og deres pårørende
  • har taushetsplikt, alle samtaler skjer i fortrolighet

Kreftsykepleierne jobber helhetlig i forhold til informasjon, symptomlindring, koordinering, behandling, omsorg og støtte. Ofte i tett samarbeid med øvrige kommunale tjenester, sykehus og fastlege.

Tilbud om oppfølging fra kreftsykepleier gis fra Tildelingskontoret etter henvisning.

I tillegg jobber de kommunale kreftsykepleierne med kompetanseheving i hjemmetjeneste og institusjon samt gir råd og veiledning til ansatte som jobber innen kreftomsorgen i kommunen.