Personer som ønsker å bli testet for koronavirus må ringe koronatelefonen 75 59 33 10 (mandag-fredag 10.00-15.00, lørdag-søndag 11.00-14.00) eller gå via sin fastlege i Bodø.

Luftveislegevakta er åpen hele døgnet og tester alle med akutt luftveissykdom som trenger legetilsyn.

De som har fastlege i Bodø, skal uansett kontakte sin fastlege for vurdering i forkant.

Dersom det ikke er behov for lege, tas koronaprøve ved teststasjonen som ligger i tilknytning til Bodø legevakt. Men alltid ring først.