75 55 50 00

Du er her:

Kontakt Bodø kommune

Telefon: 75 55 50 00

Servicetorget har åpent fra 08:00-15:30 på hverdager. Kommunens sentralarkiv er samlokalisert med servicetorget.

For spørsmål og henvendelser:

postmottak@bodo.kommune.no

For sikker innlevering av post til saksbehandling:

Bruk eDialog

Mer info om eDialog her

Papirpost:

Bodø kommune
Postboks 319
8001 Bodø

Tenk på følgende før du sender post til oss:

All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt. All post som er offentlig kommer på postlisten. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene. E-post er ingen trygg forsendelse, send derfor ikke sensitive opplysninger i e-post. Den kan bli hentet av andre før den kommer frem til mottaker, havne på feil adresse eller lignende. Bruk sikker innlevering av post med eDialog.

Ønsker du å levere post over disk, er snareste vei ut til saksbehandler å levere posten i servicetorget i postgården. Her er det kort vei til kommunens sentralarkiv.

Telefaks:

75 56 03 60

Fakturaadresse:

Regnskapsenheten
Postboks 294
8001 Bodø

Organisasjonsnummer:

972 418 013

Servicetorgene holder til i Postgården, Havnegt 9 og i kommunehuset i Misvær.

Telefon: 75 55 50 00
E-post: servicetorget@bodo.kommune.no  

Servicetorget er Bodø kommunes førstelinje og innbyggerenes kontaktpunkt. Servicetorget veileder og gir informasjon i samarbeid med saksbehandlere fra de ulike fagkontorene i kommunen. 

Tildelingskontoret er innbyggerenes kontaktpunkt inn mot helse- og omsorgsavdelingen. Kontoret svarer på spørsmål, gir veiledning og behandler søknader om helse- og omsrogstjenester. Servicetorget fungerer som tildelingskontorets førstelinje og du kan henvende deg dit for å komme i kontakt med tildelingskontoret.

Rådhuset

Rådhuset er under ombygging og ingen har arbeidsplass her før nytt rådhus åpner i 2019.

Politisk og administrativ ledelse har flyttet til DNB-bygget i Moloveien 6.etasje.

Øvrig administrasjoner for oppvekst- og kulturavdelingen, helse- og omsorgsavdelingen, økonomi og finans og administrasjonsavdelingen har flyttet til Vollen. Besøksadressen er Vollveien 30.

Herredshuset

Herredshuset har besøksadresse Gjerdåsveien 2. Det er teknisk avdeling og Bodø kommunale eiendom KF som har sine kontorer her. Herredshuset har ikke betjent resepsjon. For å henvende deg der må du ha møteavtale. Om du ønsker å levere søknader eller post over disk, må det leveres i servicetorget i postgården for å få korteste vei til saksbehandler. 

 

Finn ansatt

 

Andre viktige telefonnumre i Bodø kommune
Navn Telefonnummer
Barnevernsvakta 75 54 58 00
Byteknikk 75 55 44 00
Bodø kulturhus / billettbestilling 75 54 90 00 / 75 54 90 10
   
Iris 75 50 75 50
Krisesenteret 75 52 04 20
Legevakta 75 55 70 00
Mattilsynet 22 40 00 00
Viltnemda - ettersøk av skadet vilt 02800 / 901 23 203
Nordlandsbadet / Bodø Spektrum 75 59 15 00
Salten brann 75 55 74 05
Vannlekkasje eller tett kloakk kl 15:00- 08:00 75 54 68 50

 

Feil på vei, vann eller avløp meldes elektronisk til Byteknikk.

Ved akutte feil på vei, vann eller avløp utenfor ordinær arbeidstid 75 54 68 50  (Brannvakta)

Nødtelefoner:
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødtelefon/ambulanse 113

Feil og mangler ved nettstedet meldes til
tes@bodo.kommune.no

Politikere i bystyret